Antrepo Hizmetleri
Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranacak kosulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar esyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması hâlinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

Liva Gümrükleme ve Lojistik hizmetlerinin yanı sıra antrepo hizmetleri konusunda da profesyonel ve deneyimli kadrosuyla müşterilerine destek sağlayarak hızlı ve eksiksiz şekilde sunar.