Sigortacılık
Sigortacılık lojistik, mal taşımacılığı sürecinde yaşanabilecek risklerin önlenmesi veya minimize edilmesi amacıyla kullanılan bir sigorta türüdür. Bu tür sigortalar, yükün taşınması sırasında oluşabilecek zararları, kayıpları veya diğer riskleri kapsar.

Sigortacılık lojistik, mal taşımacılığı işlemlerinde birçok farklı riskle karşılaşılabileceği gerçeğinden yola çıkar. Bu riskler; hırsızlık, yangın, doğal afetler, çarpışma, hasar, kayıp veya diğer nedenlerden kaynaklanabilir. Sigortacılık lojistik, bu riskleri minimize etmek veya önlemek için mal sahibi veya nakliyeci tarafından alınan sigorta türlerini kapsar.