Gümrük Müşavirliği Hizmetleri
Liva Gümrük Müşavirliği ve Lojistik, Türkiye’de faaliyet gösteren veya faaliyetlerine yeni başlayacak olan firmalara ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda; Gümrük müşavirlik hizmetlerinin yanı sıra, mevzuat takibi, mevzuat değişiklikleri ile ilgili müşteri bilgilendirmeleri ve yapılması planlanan işlemler için fizibilite çalışmalarının yapılması konularında profesyonel hizmet vermektedir.

Liva Gümrük Müşavirliği ve Lojistik, müşterilerine sunduğu gümrük hizmetlerini T.C Ticaret bakanlığına bağlı bütün gümrük idarelerinde kaliteli güvenilir ve hızlı bir şekilde sunmaktadır.

 • İthalat İşlemleri
 • İhracat İşlemleri
 • Antrepo işlemleri
 • Transit İşlemleri
 • Transit Ticaret İşlemleri
 • Dahilde İşleme İşlemleri
 • Hariçte İşleme İşlemleri
 • Geçici İthalat İşlemleri
 • Geçici İhracat İşlemleri
 • Fuar Çıkış işlemleri
 • Posta Ve Hızlı Kargo Gümrük İşlemleri
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • Geri Gelen Eşya İşlemleri
 • Yetkili Kurum İzin ve Belge Alım İşlemleri
 • Yeniden İhracat(Mahrece İade),İmha ve Gümrüğe Terk işlemleri
 • Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin Gümrük işlemleri
 • G.T.İ.P(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)Tespit ve maliyet hesaplama işlemleri
 • Süre uzatımı alınması ve takibi
 • Geçici çıkışlarda sürelerin takibi